flaga

Dofinansowania Unijne

nagłówek

Dnia 5.04.2022 podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na realizację operacji pod tytułem: Rozwój działalności poprzez zakup nowego wyposażenia przyczyniającego się do ulepszenia usług w Ośrodku Wypoczynkowym „U Mundka”, w ramach realizowanego przez LGD projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osio priorytetowej 7. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu objętego grantem jest rozwój działalności gospodarczej Ośrodka Wypoczynkowego „U Mundka” nad jeziorem Długie poprzez zakup nowego wyposażenia w postaci sprzętu pływającego, maszyny do lodów i telewizorów. 

W ramach dofinansowania zostały zakupione środki trwałe niezbędne do realizacji operacji. 

Kwota grantu to: 45 871,66zł 

Published

Updated

Author

admin