regulmin

Rezerwacja i regulamin

Rezerwacji na domki na Polu namiotowym „u Mundka” proszę dokonywać bezpośrednio na Polu z uwzględnieniem pozostawienia zaliczki lub

telefonicznie dokonując następnie wpłaty na konto bankowe podane poniżej.

Zaliczka wynosi 20% ceny planowanego pobytu (patrz CENNIK).

W sytuacji nie zjawienia się na Polu w dniu planowanej rezerwacji, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Konto bankowe na które należy dokonywać wpłat zaliczki:
Bank Zachodni WBK S.A. 90 1090 1447 0000 0000 4420 8414

Regulamin Pola Namiotowego „U Mundka”:

 1. Pole Namiotowe jest własnością prywatną. Funkcjonuje w sezonie letnim każdego roku.
 2. Do korzystania z Pola Namiotowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji, która znajduje się w sklepie.
 3. Przebywanie osób nie zameldowanych na Polu Namiotowym dozwolone jest tylko
  w godzinach od 9:00 do 20:00.
 4. Miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia pojazdu pomaga określić gospodarz Pola.
 5. Mieszkańcy Ośrodka zobowiązani są w szczególności do:
  • utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,
  • przestrzegania ciszy nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00 – 7:00 , a w sobotę i niedzielę  w godz. 24:00 – 7:00,
  • ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Ośrodka do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności, przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń określonych znakami Ośrodka,
  • korzystania z urządzeń Ośrodka w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego,
  • racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli.
 6. Parkowanie pojazdów odbywa się w miejscach wyznaczonych.
 7. Za przedmioty wartościowe mieszkańców Pola właściciel Ośrodka nie odpowiada.
 8. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązuje strój kąpielowy.
 9. Korzystanie z Pola Namiotowego jest odpłatne.
 10. Zabrania się wprowadzania psów bez kagańców.
 11. Zabrania się osobom nietrzeźwym przebywania na terenie Pola Namiotowego.
 12. Palenie ognisk tylko w miejscach do tego wyznaczonych i za zgodą właściciela.
 13. „Doba hotelowa” w Ośrodku trwa od godz. 15.00 do 12.00 dnia następnego i wszyscy korzystający z usług bazy noclegowej zobowiązani są do  jej przestrzegania.
 14. Po upływie „doby hotelowej” korzystający z Pola Namiotowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużenie pobytu na terenie Ośrodka.
 15. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu, zakłócanie porządku publicznego, niszczenie urządzeń i zieleni stosuje się kodeks cywilny i usunięcie z Pola Namiotowego, łącznie ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Skargi i wnioski proszę kierować do właściciela Pola Namiotowego.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku
– właściciel i kadra pola namiotowego